Giá vàng online

Tại Việt Nam, khối lượng Vàng được tính theo đơn vị là lượng, lượng còn có cách gọi khác là lạng hoặc chỉ. Việt Nam quy ước

 •  1 lượng Vàng nặng 37,50 g.
 •  1 chỉ bằng 1/10 lượng Vàng.

Cách quy đổi lượng Vàng tại Việt Nam:

 • 1 lượng Vàng = 1 Cây Vàng
 • 1 cây Vàng (hoặc 1 lượng) = 10 Chỉ Vàng
 • 1 kg Vàng = 16 lạng (600 gram) = 26 Cây 6 Chỉ = 266 Chỉ Vàng
 • 1 lượng (lạng) Vàng = 1 Cây Vàng = 1/16 Kg = 600/16 = 37,5 Gram Vàng
 • 1 chỉ Vàng = 1/10 lượng = 3,75 Gram Vàng
 • 1 phân = 1/10 chỉ = 0,375 Gram Vàng
 • 1 ly = 1/10 phân = 0.0375 gram.
 • 1 ounce = xấp xỉ 8,3 Chỉ = xấp xỉ 31,103 Gram Vàng (Đơn Vị Quốc Tế)

Đơn vị niêm yết giá trên thị trường thế giới:

 • 1 troy ounce =31.1034768 grams
 • 1 ounce (1 troy ounce) = 8.29426 Chỉ vàng (0.829426 Lượng)
 • 1 Lượng = 1.20565 Troy ounce
 • 1 chỉ vàng = 3.75 grams
 • 10 chỉ vàng = 1 lượng

Lưu ý: có nhiều đơn vị ounce được định nghĩa khác nhau

Bản tin cập nhật 24/24 về thị trường tài chính