Tin Tức Về Thị Trường Ngoại Hối, Forex Việt Nam Trong Ngày