Dòng tiền ròng là gì? Cách quản lý dòng tiền hiệu quả

Dòng tiền ròng là một con số được thể hiện trên báo cáo tài chính của một công ty. Dòng tiền này được tính bằng cách trừ tổng tiền mặt của một công ty khỏi tổng nợ phải trả của nó. Dòng tiền ròng thường được sử dụng khi đánh giá dòng tiền của một công ty. Số tiền này cũng đề cập đến lượng tiền mặt còn lại sau khi giao dịch hoàn thành và trừ đi tất cả các khoản phí và khoản khấu trừ liên quan. Cùng đánh giá sàn tìm hiểu chi tiết hơn về cách tính dòng tiền dòng của doanh nghiệp ở bài viết sau.

1. Dòng tiền ròng là gì?

Dòng tiền ròng là gì?
Dòng tiền ròng là gì?

Dòng tiền ròng hay còn gọi dòng tiền thuần là mức chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng ra của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Một doanh nghiệp có một dòng tiền dương khi nó có lượng tiền mặt dư thừa sau khi thanh toán cho tất cả các chi phí hoạt động và các khoản thanh toán nợ. Ngược lại, sẽ có một dòng tiền âm nếu nó có nhiều chi phí hơn thu nhập.

Dòng tiền thông minh này có thể được chia thành ba thành phần:

  • Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính

2. Dòng tiền ròng có giống với lợi nhuận không?

Trong khi dòng tiền ròng và lợi nhuận thường được sử dụng thay thế cho nhau, chúng có các thông số khác nhau để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh. Dòng tiền ròng cho biết lượng tiền mặt vào và ra của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, lợi nhuận đo lường những gì còn lại sau khi các chi phí được trừ khỏi doanh thu.

Tuy nhiên, chỉ vì một doanh nghiệp có lãi không có nghĩa là nó có một dòng tiền dương có thể dễ dàng trang trải các chi phí của mình. Ví dụ: doanh thu có thể kiếm được bằng cách thực hiện một dịch vụ cho khách hàng, nhưng tiền mặt có thể không được thanh toán cho đến một thời gian sau đó. Cho đến khi tiền mặt được thanh toán, công ty cho thấy doanh thu, nhưng không phải tiền mặt.

3. Có thể tìm dòng tiền ròng ở đâu?

Khi sử dụng bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ ròng là chênh lệch về số dư tiền giữa hai khoảng thời gian liên tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp tất cả các khoản thu nhập và chi phí trong một thời kỳ nhất định và cho biết dòng tiền ròng từ các giao dịch hoạt động, đầu tư và tài trợ. Sử dụng thông tin này, dòng tiền ròng vào và ra của doanh nghiệp có thể giúp tính toán dòng tiền ròng.

4. Tại sao dòng tiền ròng lại quan trọng?

Tại sao dòng tiền ròng lại quan trọng?
Tại sao dòng tiền ròng lại quan trọng?

Một trong những thước đo quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp, dòng tiền ròng giúp công ty mở rộng quy mô trong khi đảm bảo rằng các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ. Các công ty có thể sử dụng dòng tiền để phát triển sản phẩm, nỗ lực tiếp thị, đầu tư công nghệ, mua lại cổ phiếu hoặc cổ tức, xóa nợ hoặc cải thiện lợi ích của nhân viên.

Các giám đốc điều hành doanh nghiệp sử dụng những phần dữ liệu này để đưa ra quyết định về tương lai của công ty họ. Theo thời gian, một công ty không có dòng tiền ròng dương sẽ thất bại.

5. Công thức tính dòng tiền ròng

Công thức tính dòng tiền ròng
Công thức tính dòng tiền ròng

Công thức cho dòng tiền ròng tính toán dòng tiền vào trừ tiền ra:

Dòng tiền ròng = dòng tiền vào – dòng tiền ra

Công thức này cũng có thể được biểu thị bằng tổng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh (CFO), hoạt động đầu tư (CFI) và hoạt động tài trợ (CFF).

Dòng tiền ròng = CFO + CFI + CFF

6. Cách tính dòng tiền ròng

Ví dụ: nếu doanh nghiệp ABC có 250.000 đô la tiền mặt và 150.000 đô la tiền mặt trong quý đầu tiên của năm tài chính, dòng tiền ròng của nó sẽ bằng 100.000 đô la. Đây được coi là dòng tiền dương. Nếu họ lặp lại kết quả này trong suốt bốn quý của năm, họ sẽ có dòng tiền ròng hàng năm là 400.000 đô la.

  • Dòng tiền ròng (Q1) = 250.000 đô la – 150.000 đô la
  • Dòng tiền ròng (Q1) = 100.000 USD
  • Dòng tiền ròng (Năm tài chính) = 100.000 đô la x 4
  • Dòng tiền ròng (Năm tài chính) = 400.000 đô la

7. Vậy dòng tiền ròng có thể âm?

Đúng vậy, dòng tiền ròng có thể hoàn toàn âm nếu một doanh nghiệp chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được trong một khoảng thời gian. Để trang trải chi phí, doanh nghiệp có thể được yêu cầu rút vốn từ các khoản tiết kiệm, đầu tư và viện trợ không hoàn lại.

Ví dụ, nếu Công ty ABC có 10.000 đô la chi phí trong tháng này, nhưng khách hàng chỉ thanh toán hóa đơn 5.000 đô la, sẽ có 5.000 đô la trong dòng tiền âm.

Trong khi dòng tiền âm có thể chỉ ra rằng một công ty đang mất tiền mặt, nó không nhất thiết là một chỉ báo về hoạt động kém. Thu nhập và chi phí có thể đơn giản là không trùng lặp, nhưng công ty rất có thể đã đạt được lợi nhuận ròng đáng kể vào cuối năm tài chính. Ngoài ra, công ty có thể vừa trả xong một khoản nợ lớn hoặc đầu tư một phần đáng kể dự trữ của mình vào thiết bị mới.

8. Cách tính toán và quản lý dòng tiền ròng

Tính toán dòng tiền ròng là một yếu tố cần thiết để đo lường sức khỏe tài chính của một công ty. Dòng tiền ròng cho phép các nhà quản lý cấp cao đưa ra quyết định về các hoạt động trong tương lai.

9. Cách tính toán và quản lý dòng tiền ròng

Cách tính toán và quản lý dòng tiền ròng

Ví dụ 1:

Công ty ABC là một công ty bán lẻ trực tuyến được thành lập. Chủ sở hữu đã ký hợp đồng các dịch vụ của một kế toán xác định rằng công ty kiếm được 10 triệu đô la từ các hoạt động điều hành, 500.000 đô la từ hoạt động tài chính và chi 3 triệu đô la cho các hoạt động đầu tư.

Dựa trên thông tin này, kế toán sử dụng công thức sau để tính dòng tiền ròng.

Dòng tiền ròng = 10 triệu đô la – 3 triệu đô la + 500.000 đô la = 7,5 triệu đô la

Dòng tiền ròng của Công ty ABC là 7,5 triệu đô la.

Ví dụ 2:

Chủ sở hữu của Công ty XYZ và đang tìm cách đăng ký một khoản vay từ ngân hàng địa phương của mình để chi tiêu trong tương lai. Sau khi phân tích thu nhập và chi phí, anh ta thu hẹp dòng tiền và muốn sử dụng dữ liệu này để tính toán dòng tiền ròng của công ty.

Dòng tiền vào Công ty XYZ tổng cộng là 50 triệu đô la và dòng tiền gửi đến Công ty XYZ tổng cộng là 21 triệu đô la. Do đó, chủ sở hữu công ty có thể tính toán theo phương trình sau:

Dòng tiền ròng = 50 triệu đô la – 21 triệu đô la = 29 triệu đô la

Ví dụ 3:

Các nhà quản lý cấp cao của Công ty ABC đang chuẩn bị báo cáo lưu chuyển tiền tệ của họ để hiểu doanh nghiệp nào mang lại dòng tiền dương và âm. Họ đã tổng hợp các dữ liệu sau đây và muốn xác định cách tính dòng tiền ròng từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ.

Hoạt động = 2 triệu đô la – 15.000 đô la – 1 triệu đô la = 985.0005.000 đô la

Hoạt động đầu tư = $ 60.000 – $ 95.000 = $ 35.000

Tài trợ = $ 75,000 – $ 55,000 = $ 20,000

Đối với Công ty ABC, tổng hoạt động điều hành là 985.000 đô la, tổng hoạt động đầu tư – 35.000 đô la và tổng hoạt động tài trợ là 20.000 đô la.

Dòng tiền ròng = $ 985,000 – $ 35,000 + $ 20,000 = $ 970,000 Công ty ABC có dòng tiền ròng dương là $ 970,000.

Điều này có nghĩa là công ty tạo ra đủ tiền mặt từ hoạt động để hỗ trợ các hoạt động đầu tư và tài trợ của mình. Tuy nhiên, nếu Công ty ABC có dòng tiền thuần âm, điều này có thể cho thấy việc vay nợ đang hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Đó không phải là cách bền vững để tiếp tục tài trợ cho công ty.

Phần kết

Dòng tiền ròng là một trong những báo cáo rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp. Việc nắm bắt quản lý và kiểm soát tốt dòng tiền là điều kiện đảm bảo cho một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *