Giao dịch coin, chiến lược mới cho trader- ngày 07/05/2021
Giao dịch coin, chiến lược mới cho nhà đầu tư - ngày 07/05/2021
Giao dịch coin, chiến lược mới cho nhà đầu tư – ngày 07/05/2021

Chiến lược giao dịch coin mới cho nhà đầu tư, hôm nay không có kèo cho BTC, vì đồng tiền này đang không tồn tại xu hướng. BTC chỉ đi ngang và thậm chí còn không thể xác định được vùng phạm vi nó đang di chuyển. Có 2 tín hiệu cho thấy nhà đầu tư cần phải đứng ngoài quan sát đó là đường ema bị xuyên lên xuống liên tục (không được tôn trọng) và nó đang phẳng ra. Có thể nói BTC đi ngang chính là cơ hội tuyệt vời để altcoin tăng trưởng mạnh, nhưng các altcoin top thì cũng ít thấy cơ hội hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *