Tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures tiền điện tử

Một bước quan trọng khi giao dịch tiền điện tử mà không thể bỏ qua đó là Tính toán lợi nhuận và chi phí. Vậy khi giao dịch Futures tiền điện tử, nhà đầu tư có cần tính toán lợi nhuận và chi phí không? Hãy cùng đánh giá sàn tìm hiểu bài viết dưới đây để biết cách tính lợi nhuận và phí giao dịch của Futures tiền điện tử nhé!

Để giao dịch tiền điện tử tương lai được gửi bằng coin

Tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures tiền điện tử
Tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures tiền điện tử

Tiền ký quỹ của BTC Các hợp đồng tương lai được định giá, thế chấp và thanh toán bằng Bitcoin, tức là Bitcoin được sử dụng làm tiền tệ cơ bản. Mỗi hợp đồng ký quỹ BTC đại diện cho 100 USD. Do đó, USD là đồng tiền định giá. Vì mỗi hợp đồng đại diện cho một lượng USD cố định, điều này có nghĩa là Bitcoin được sử dụng để tính toán lợi nhuận hoặc lãi và lỗ ban đầu.

Giả sử bạn đã mua 100 hợp đồng tương lai ký quỹ Bitcoin (100 x 100 đô la = 10.000 đô la) với giá 50.000 đô la một hợp đồng. Bằng cách này, về cơ bản nhà đầu tư đang thực hiện việc   bán 10.000 đô la và mua số tiền tương đương với Bitcoin (10.000 / 50.000 = 0,2 BTC).

Giả sử giá Bitcoin tăng lên 55.000 đô la và bạn muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Để đóng vị thế, bạn mua lại các hợp đồng trị giá 10.000 đô la và cũng bán số lượng Bitcoin tương tự (10.000 / 55.000 = 0,1818 BTC).

Trong giao dịch này, lợi nhuận của bạn sẽ được tính như sau: Số Bitcoin khi vào – Số Bitcoin khi thoát = 0,2 – 0,18 = 0,0182 BTC.

Theo đó, công thức tính lãi và lỗ sẽ là:

((1 / Giá nhập lệnh tương lai) – (1 / Giá thoát tương lai)) * Khối lượng vị thế

((1 / 50.000) – (1 / 55.000)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0182 BTC

Ví dụ về một vị thế Bán:

Hợp đồng ngắn hạn BTC / USD 0925 hàng quý (Mua USD, Bán BTC):

((1 / Giá nhập lệnh tương lai) – (1 / Giá giao sau tương lai)) * (Khối lượng vị trí * -1)

((1 / 50.000) – (1 / 45.500)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0198 BTC

Đối với giao dịch Futures tiền điện tử ký quỹ bằng USDT

Đối với giao dịch Futures tiền điện tử ký quỹ bằng USDT
Đối với giao dịch Futures tiền điện tử ký quỹ bằng USDT

Giả sử bạn mua (Long) một hợp đồng tương lai BTCUSDT 10.000 USDT với giá 50.000 USDT. Giá tăng và bạn thoát ra ở mức 55.000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:

((1 / Giá giao dịch tương lai) – (1 / Giá giao dịch tương lai)) * Khối lượng vị thế

(1 / 50.000 – 1 / 55.000) * 10.000 = 0,018182 Bitcoin

Quy đổi sang USDT = 0,018182 * 55,000 USDT = 1,000 USDT

Giả sử bạn bán (Short) hợp đồng tương lai 10.000 USDT BTC / USDT với giá 50.000 USDT. Giá giảm và bạn thoát ở mức 45,000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:

((1 / Giá giao dịch trong tương lai) – (1 / Giá giao dịch trong tương lai)) * (Khối lượng vị trí * -1)

(1 / 50.000 – 1 / 45.000) * -10.000 = 0,022 Bitcoin

Quy đổi sang USDT = 0,022 * 45,000 USDT = 1,000 USDT

Hướng dẫn tính% PNL chưa xác nhận và% ROE

Hợp đồng Futures USDⓈ-M

Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:

PNL chưa được ghi lại = khối lượng vị trí * hướng đặt hàng * (giá đánh dấu – giá nhập)

ROE% = PNL không được công nhận bằng USDT / ký quỹ = ((giá đánh dấu – giá nhập) * hướng đặt hàng * khối lượng) / số lượng vị trí * hệ số hợp đồng * giá đánh dấu * IMR)

(Với IMR = 1 / Đòn bẩy)

Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:

PNL chưa được ghi nhận = khối lượng vị trí * hướng đặt hàng * (giá mới nhất – giá nhập)

ROE% = PNL chưa thực hiện trong USDT / phạm vi đầu vào = ((((((giá mới nhất – giá nhập) * hướng đặt hàng * khối lượng) / số vị trí * hệ số hợp đồng * giá đánh dấu * IMR)

(hướng đặt hàng: 1 cho dài; -1 cho ngắn)

Hợp đồng Futures COIN-M

Người dùng chọn Giá đánh dấu làm cơ sở giá:

PNL chưa được ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số hợp đồng * hướng đặt hàng * (1 / giá vào – 1 / giá đánh dấu)

ROE% = PNL chưa thực hiện * giá đánh dấu / abs (khối lượng) * hệ số hợp đồng * IMR

Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:

PNL chưa được ghi nhận = khối lượng vị trí * hệ số hợp đồng * hướng đặt hàng * (1 / giá đặt hàng – 1 / giá cuối cùng)

ROE% = PNL chưa thực hiện * giá đánh dấu / abs (khối lượng) * hệ số hợp đồng * IMR

Phần kết

Trên đây là toàn bộ cách tính lợi nhuận và chi phí giao dịch Futures tiền điện tử. Để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về thị trường, bạn đọc có thể truy cập danhgiasan.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *