Giấy phép FSA là gì? Cách quản lý FSA đối với sàn Forex

Cũng giống như các loại giấy phép tài chính khác trên thế giới như ASIC hay FCA,…giấy phép FSA cũng là một trong những loại giấy phép được nhiều nhà môi giới sở hữu để minh chứng cho mức độ uy tín của sàn. Vậy giấy phép FSA có những quy định như thế nào? Cùng đánh giá sàn tìm hiểu ở bài viết sau.

1. Giấy phép FSA 

Giấy phép FSA
Giấy phép FSA

FSA được viết tắt từ (Financial Services Authority) là cơ quan quản lý dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh từ năm 2001. Đây là tổ chức độc lập với chính phủ được ra đời năm 2000 sau luật Thị Trường tài chính. Giấy phép FSA hoạt động riêng biệt tuy nhiên nó vẫn tuân thủ theo các quy định của chính phủ.

FSA chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng, cố vấn tài chính, công ty bảo hiểm và các tổ chức trung gian cũng như các tổ chức tham gia vào hoạt động kinh doanh thế chấp.

2. Mục đích của giấy phép FSA

Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính đặt ra 4 mục tiêu chính cho tổ chức FSA, trong đó bao gồm:

 • Khuyến khích niềm tin của thị trường vào hệ thống tài chính Vương quốc Anh
 • Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về hệ thống tài chính Vương quốc Anh
 • Đảm bảo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đầy đủ
 • Đồng thời giảm tỷ lệ và tác động của tiêu cực của tài chính.

Tóm lại, mục tiêu hoạt động của tổ chức FSA là:

 • Tổ chức FSA thay thế cho sự minh bạch và cung cấp các thông tin đầy đủ cho các công ty, người tiêu dùng và những người khác về mục tiêu, kế hoạch, chính sách cũng như bộ quy tắc hoạt động của nó.
 • FSA đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt, thực thi quyền hạn của mình để hoàn thành 4 mục tiêu chính mà Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính đặt ra.

3. Các quy định để có được giấy phép FSA

Các quy định để có được giấy phép FSA
FSA, Financial Services Authority.

Giấy phép FSA không quá khắt khe so với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng có một số yêu cầu nhất định đối với các sàn Forex để sở hữu được giấy phép FSA.

 • Công ty muốn cấp phép phải cung cấp tất cả những dịch vụ trong giấy đăng ký cấp phép nhằm đảo bảo tính công bằng cho khách hàng.
 • Mỗi công ty hoạt động cần xây dựng cho mình một đội ngũ chăm sóc khách hàng để có thể trợ kịp thời khi khách hàng gặp bất cứ trở ngại nào liên quan trong quá trình giao dịch.
 • Công ty chịu quản lý phải có tổ chức để kiểm soát tính hiệu quả của công việc cũng như cần có hệ thống quản lý rủi ro.
 • Công ty cần có nguồn tài chính vững mạnh để duy trì các hoạt động kinh doanh.
 • Đảm bảo lợi ích, tính công bằng và quyền lợi của khách hàng trong mọi trường hợp.
 • Đảm bảo và chịu trách nhiệm trước những thông tin của khách hàng cũng như bảo vệ tài sản khách hàng nếu có bất kỳ tình huống bất lợi nào xảy ra.
 •  Công ty chịu sự quản lý có trách nhiệm báo cáo kịp thời các trường hợp xảy ra lên tổ chức FSA và chịu sự giám sát của đội ngũ thanh tra nếu có vấn đề xảy ra.
 • Các công ty này phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về thị trường tài chính.

Phần kết

Giấy phép FSA là cơ quan thay thế cho Cơ quan quản lý tài chính được thành lập để điều chỉnh hoạt động thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và khuyến khích tính toàn vẹn của thị trường trong hệ thống tài chính của Vương quốc Anh, đồng thời tạo điều kiện cho cạnh tranh nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích của người tiêu dùng. Việc sở hữu giấy phép FSA giúp cho sàn Forex có được lòng tin cũng như minh chứng cho thấy tính pháp lý hoạt động trên thị trường của sàn.

Nguồn:https://www.investopedia.com/terms/f/financial-services-authority-fsa.asp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *