Tìm hiểu mô hình dơi - Bat pattern dành cho Trader Việt

Mô hình con dơi được giới thiệu và phát hiện bởi Scott Carney trong Harmonic Trading năm 2001. Đây cũng là mô hình gần giống với mô hình Gartley với 5 điểm trên mô hình nhưng chỉ khác nhau về tỷ lệ Fibonacci. Bài viết hôm nay, đánh giá sàn sẽ giới thiệu về mô hình con dơi để nhà đầu tư có thể có cái nhìn cụ thể hơn.

1.  Tìm hiểu về mô hình con dơi là gì?

Tim hiểu về mô hình con dơi là gì?
Tìm hiểu về mô hình con dơi là gì?

Mô hình con dơi chính là sự kết hợp với tỉ lệ Harmonic (0.886 của XA). Mô hình này đòi hỏi điểm B phải nhỏ hơn 0.618 của XA . Điểm B chính là sự khác biệt giữa mô hình Gartley và mô hình con dơi. Ở mô hình Gartley thì điểm B phải ở ngay chỗ 0.618, còn ở con dơi thì chỉ cần năm dưới 0.618.

Tại mô hình con dơi có khu vực đảo chiều tiềm năng được chọn tại điểm 1.27AB=CD, 1.62BC cũng như mức 0.886 XA. Việc vào lệnh mua hay bán của nhà đầu tư phục thuộc vào mô hình con dơi tăng hay giảm.

Khi mô hình con dơi được chính thức hoàn thành, đợi tạo mô bar higher-high hoặc một thanh nến dài (Wide Bar) tao ra một dấu hiệu Buy ở mô hình con dơi tăng, cũng như một tín hiệu Sell ở mô hình con dơi giảm (Ở mô hình này thì khi thấy xuất hiện Lower-Low hoặc wide bar).

Mục tiêu tối đầu tiên chính là đoạn XA tại 1.27, mục tiêu thứ 2 có thể đặt tại 1.62 hoặc 2 XA.

Cũng giống như các mô hình giá trong nhóm mô hình Harmonic, mô hình con dơi cũng có 2 dạng là mô hình con dơi tăng và mô hình con dơi giảm.

Mô hình con dơi
Mô hình con dơi

2. Đặc điểm của mô hình con dơi:

Mô hình con dơi thường có những đặc điểm sau để nhà đầu tư có thể nhận định:

 • Đoạn AB phải bằng 0.382 hoặc 0.500 đoạn XA hồi lại.
 • Đoạn BC phải bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
 • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 1.618 đoạn BC
 • Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 2.618 đoạn mở rộng của BC.
 • Đoạn CD phải bằng 0.886 đoạn XA hồi lại.

3. Giao dịch với mô hình con dơi tăng

Giao dịch với mô hình con dơi tăng
Giao dịch với mô hình con dơi tăng

Đồ thị trên là một ví dụ của mô hình con dơi tăng trên đồ thị ngày của cổ phiếu Boeing. Boeing đã hình thành nên một mô hình con dơi từ giữa tháng 1 năm 2007 cho đến giữa tháng 3.

Sau khi nhà đầu tư xác nhận XA thì điểm B năm tại điểm 51.6% (<61.8). Vùng giá đảo chiều đánh giá tiềm năng  được tính toán tại 0.886 của XA , 1.62 của BC và 1.27 của BC. Sau đó khi xuất hiện hàng loại Higher-High bar thì cổ phiếu Boeing đảo chiều từ khu vực tiềm năng D và trader có 1 lệnh “Long” tại điểm B, hoặc cũng có thể là trên thanh trước đó.

Thực hiện giao dịch:

 • Nhà đầu tư thực hiện vào lệnh Buy ở trên điểm B tại 88$
 • Nhà đầu tư đặt lệnh stop loss tại dưới điểm D tại 84.6$
 • Đặt mục tiêu chốt lời tại 1.27 XA tại 94$ để có thể nhận được mức lợi nhuận tốt nhất.

4. Thực hiện giao dịch với mô hình con dơi giảm giá

Thực hiện giao dịch với mô hình con dơi giảm giá
Thực hiện giao dịch với mô hình con dơi giảm giá

Hình trên thể hiện ví dụ cho mô hình con dơi giảm hình thành trên đồ thị NASDAQ Futures (ký hiệu NQ). Mô hình con dơi giảm này xuất hiện và thời gian hình thành từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2006.

Đoạn XA bắt đầu tư vùng giá 1872 sau đó giảm xuống vùng 1740. Điểm B của mô hình nằm tại 51,3% đã xác nhận sự hình thành mô hình con dơi. Điểm D được tạo ra tại 0.886 của XA. Đoạn đảo chiều tiềm năng được tính nằm ở quanh vùng 1845 tới vùng 1853 đây chính là mức đảo chiều tại điểm D. Xuất hiện nến đảo chiều năm ở đây sẽ tạo ra một lệnh giao dịch Short cho nhà đầu tư.

Thực hiện lệnh giao dịch:

 • Người chơi thực hiện giao dịch vào lệnh Short nằm phía dưới thanh nến D tại vàng giá 1820$.
 • Sau đó để bảo vệ khỏi những rủi ro cho tài khoản, nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ phía trên điểm D tại vùng 1847
 • Cuối cùng đặt mục tiêu giá tại A và 1.62XA tại 1660.

Phần kết:

Trên đây là những thông tin chi tiết về mô hình con dơi mà nhà đầu tư có thể tham khảo. Mô hình này được đánh giá là bản nâng cấp hơn của mô hình Gartley với tỷ lệ thoáng hơn. Với mô hình con dơi tăng hay mô hình con dơi giảm đều cho thấy những tín hiệu giao dịch phù hợp, nhà đầu tư có thể dựa vào biểu đồ để đưa ra dự đoán và các phương pháp giao dịch nhằm mang lại hiệu quả cao cho chiến lược đầu tư của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *