Phân tích diễn biến cặp Forex USD/ZAR trên biểu đồ hằng ngày
Nhiều cặp đô la Mỹ có thiết lập tương tự, nhưng quá trình phân tích diễn biến cặp Forex USD/ZAR trên biểu đồ hằng ngày cho thấy cặp ngoại hối này đang ở trong một nêm giảm dần, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều tăng giá sớm. Việc phá vỡ mức 14,4000 có thể có nghĩa là quay trở lại mức 15,0000, đây là đường xu hướng giảm dần trong dài hạn.
Chúng ta cũng nên lưu ý, mặc dù có sự phục hồi lên mức cao nhất mọi thời đại của chứng khoán Mỹ, USD / ZAR vẫn chưa phá vỡ mức thấp nhất từ ​​cuối năm 2019, vì vậy nếu cặp tiền này không phá vỡ mức 13,9300, chúng ta có thể tạo ra mức thấp cao hơn lâu hơn kỳ hạn. 
Phân tích diễn biến cặp Forex USD / ZAR trên biểu đồ hằng ngày - ngày 23/04/2021
Phân tích diễn biến cặp Forex USD/ZAR trên biểu đồ hằng ngày – ngày 23/04/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *