USD / INR: Đồng rupee Ấn Độ giảm xuống con số 74-27/09/2021

USD / INR tiếp tục tăng cao hơn về phía con số 74. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu niềm tin và các biểu đồ hàng tuần cho thấy một triển vọng khác đối với đồng Rupee Ấn Độ.

Phân tích tỷ giá USD / INR: Đồng rupee Ấn Độ giảm xuống con số 74 - ngày 27/09/2021
Phân tích tỷ giá USD / INR: Đồng Rupee Ấn Độ giảm xuống con số 74 – ngày 27/09/2021

Biểu đồ hàng ngày đang tăng trong khi giá cố gắng di chuyển trên hình 74. Tuy nhiên, nó đang làm cho công việc ngược lại khó khăn, bất chấp sự hỗ trợ từ những năm 73,70.

Biểu đồ hàng tuần USD / INR
Biểu đồ hàng tuần USD / INR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *