Phân tích Vàng đầu ngày 24/12 các vùng giá cần lưu ý
Phân tích Vàng đầu ngày 24/12
Phân tích Vàng đầu ngày 24/12
  • Kèo hôm trước: Mua  giá vàng. Kết quả nhận được là giao dịch trúng đáy
  • Xu hướng hiện tại của thị trường là giá vàng đi ngang
  • Kèo đánh vàng ngày hôm nay: nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua
  • Tuy nhiên cần tuy ý rằng : Mô hình Hai đáy – Double Bottom – đã có khả năng hoàn tất đúng như kỳ vọng của người chơi, khi vàng hôm qua giảm đến vùng đáy cũ thì bật ngược trở lên. Thế nhưng, việc thay đổi cấu trúc xu hướng là chưa thực sự rõ ràng vì vàng chưa thoát lên hẳn các đỉnh trước. Ưu tiên tạm thời hôm nay đối với vàng vẫn là giao dịch lệnh mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *