Phân tích vàng ngày 25/11/2020 trên khung thời gian H4
Phân tích vàng
Phân tích vàng

Giá đã tiếp cận mục tiêu 1800 một cách nhanh chóng, chỉ trong phiên ngày hôm qua. Xin nhắc lại đây là vùng cản rất quan trọng, vừa là cản tâm lý (round number) vừa là đường trung bình MA200 ngày. Do đó, khả năng cao là giá sẽ điều chỉnh quanh vùng hiện tại. Nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời các lệnh giao dịch bán trước đó.

Những nhà đầu tư giao dịch đảo chiều có thể tìm kiếm cơ hội mua lên trong ngắn hạn, hành động này ngược với đà giảm đang khá mạnh nên cần phải có tín hiệu rõ ràng, cộng với một mức dừng lỗ phù hợp.

Trong trường hợp giá xuyên phá 1800, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm không nên vào lệnh quá sớm, tốt nhất là vào lệnh sau các đợt pullback để tránh rơi vào bẫy gấu (bear trap).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *