Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, tác động đến thị trường Forex

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) là Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ. Nhiệm vụ của ngân hàng này là thúc đẩy và duy trì sự ổn định tiền tệ và tài chính. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải luôn cập nhật những thay đổi mới nhất trong chính sách tiền tệ của SNB vì nó có thể có ảnh hưởng lớn đến đồng Franc Thụy Sĩ (CHF). Vậy Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), nó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với thị trường tài chính Forex. Cùng đánh giá sàn tìm hiểu chi tiết ở bài viết dưới đây.

1. SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là gì?

SNB – Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ là gì?
SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là gì?

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1907. Nó chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của Thụy Sĩ và việc phát hành tiền giấy Franc Thụy Sĩ. Kể từ năm 2015, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ thuộc sở hữu tư nhân với phần lớn cổ phần thuộc về các Bang của Thụy Sĩ. Giống như các ngân hàng trung ương khác, SNB sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để mang lại sự ổn định giá cả và có tính đến sự phát triển kinh tế.

Yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư là chính sách tiền tệ, sẽ được đề cập sâu trong bài viết này. Các yếu tố khác, chẳng hạn như sự độc lập của ngân hàng trung ương cũng quan trọng nhưng phổ biến hơn ở các nền kinh tế thị trường mới nổi.

2. Nhiệm vụ kinh tế quan trọng của SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ

2 mục tiêu chính của SNB – Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ được đề cập đến chính là:

 • Ổn định giá – là sự ổn định của tỷ giá hối đoái và / hoặc lạm phát
 • Phát triển kinh tế – vốn là trọng tâm của sự phát triển và sự ổn định của nền kinh tế

2.1. Mục tiêu ổn định về giá

Chính sách tiền tệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế. Nó ngăn chặn lạm phát chạy trốn và cố gắng tạo ra kỳ vọng lạm phát để nền kinh tế có thể tăng trưởng với tốc độ đều đặn. Để duy trì sự ổn định giá cả, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) đã đặt mục tiêu lạm phát dưới 2% cho CPI mỗi năm.

Nếu lạm phát vượt quá mục tiêu 2%, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể phải tăng lãi suất. Việc tăng lãi suất có thể khiến đồng Franc Thụy Sĩ (CHF) tăng lãi suất khi các nhà đầu tư tăng khả năng không có vốn đối với đồng tiền có năng suất cao hơn. Nó cũng có thể có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, vì các doanh nghiệp sẽ phải trả lãi suất cao hơn để cho vay và cho vay cổ phần sẽ được chiết khấu với lãi suất cao hơn. Dữ liệu chính sách tiền tệ có thể được tìm thấy trên lịch kinh tế của chúng tôi.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng có thể tăng lãi suất nếu lạm phát vượt quá mục tiêu. Trong một số trường hợp, khi tăng trưởng GDP vẫn ở mức thấp hoặc âm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể giữ lãi suất ở mức thấp để kích thích nền kinh tế. Điều quan trọng là phải hiểu rằng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ tìm kiếm sự cân bằng giữa lạm phát lành mạnh và tăng trưởng kinh tế.

2.2. Mục tiêu phát triển nền kinh tế

Sự phát triển kinh tế đan xen với chính sách tiền tệ. Những thay đổi trong triển vọng kinh tế là yếu tố thường khiến các ngân hàng trung ương cập nhật các kế hoạch chính sách tiền tệ của họ nhằm ổn định nền kinh tế của quốc gia.

3. Lãi suất của SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có ảnh hưởng như thế nào đến đồng Fran Thụy Sĩ

Lãi suất của SNB – Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ có ảnh hưởng như thế nào đến đồng Fran Thụy Sĩ
Lãi suất của SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có ảnh hưởng như thế nào đến đồng Fran Thụy Sĩ

3.1. Ảnh hưởng đến đồng Fran

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng Franc Thụy Sĩ thông qua những thay đổi về kỳ vọng lãi suất. Các nhà giao dịch nên hiểu rằng tiền tệ tăng / giảm khi kỳ vọng về lãi suất tăng / giảm, không chỉ từ việc tăng lãi suất theo từng trường hợp.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, giống như hầu hết các ngân hàng trung ương, sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau để kiểm soát lãi suất. Thị trường ngoại hối thường định giá theo kỳ vọng lãi suất hiện tại, những thay đổi trong kỳ vọng này có thể khiến đồng Franc Thụy Sĩ giảm giá hoặc tăng giá. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có thể làm điều này bằng cách đưa ra hướng dẫn trước cho thị trường (cho thị trường biết) rằng nó dự kiến tỷ giá sẽ tăng hoặc ít hơn (hoặc cắt giảm) trong tương lai.

Nguyên tắc chung về cách lãi suất ảnh hưởng đến đồng Franc Thụy Sĩ và thị trường chứng khoán được đưa ra dưới đây:

 • Kỳ vọng về lãi suất cao hơn làm tăng sức mạnh của đồng Franc Thụy Sĩ và ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị vốn chủ sở hữu.
 • Lãi suất thấp hơn kỳ vọng đã làm giảm sức mạnh của đồng Franc Thụy Sĩ và ảnh hưởng tích cực đến giá trị của cổ phiếu.

3.2. Tác động lãi suất đến nền kinh tế

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giảm lãi suất khi nó đang cố gắng kích thích nền kinh tế (GDP) và tăng lãi suất khi nó đang cố gắng kiềm chế lạm phát do một nền kinh tế hoạt động trên mức tiềm năng (quá nóng).

Lãi suất giảm kích thích nền kinh tế theo một số cách:

 • Các doanh nghiệp có thể vay tiền và đầu tư vào các dự án sẽ nhận được nhiều hơn tỷ lệ cho vay rủi ro.
 • Khi lãi suất thấp hơn, thị trường chứng khoán được chiết khấu ở mức thấp hơn, điều này dẫn đến việc tăng giá trị của thị trường chứng khoán gây ra hiệu ứng của cải.
 • Mọi người đầu tư tiền của họ vào nền kinh tế (cổ phiếu và các tài sản khác) vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những tài sản này so với mức lãi suất thấp hiện tại.

3.3. Giao dịch với những quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ

Khi có sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của ngân hàng, nhà đầu tư có thể dựa theo thông tin của bảng sau để có thể đưa ra nhận định về xu hướng tiền tệ có khả năng tăng giá hoặc giảm giá và phương pháp giao dịch như thế nào.

Giao dịch với những quyết định lãi suất của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ
Giao dịch với những quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ

Hãy xem ví dụ dưới đây về EUR / CHF. Năm 2015, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã gây bất ngờ cho thị trường khi bỏ giới hạn tỷ giá hối đoái đối với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng franc Thụy Sĩ, được giới hạn ở EUR ở mức 1,2 franc / Euro, ban đầu được định giá khoảng 20%, các nhà hoạch định chính sách sau đó bắt đầu cắt giảm lãi suất dẫn đến việc phá giá đồng Franc Thụy Sĩ.

EUR / CHF
EUR / CHF

4. Những giao dịch hàng đầu của SNB – Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và giao dịch Forex

 • Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ là cơ sở tạo nên giá trị của đồng Franc Thụy Sĩ.
 • Đồng franc Thụy Sĩ sẽ tăng giá hoặc giảm giá tùy thuộc vào những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, chứ không phải những thay đổi thực tế.
 • Nới lỏng định lượng có tác động tương tự như thay đổi lãi suất. Những thay đổi về kỳ vọng nới lỏng định lượng sẽ có tác động đến đồng Franc Thụy Sĩ.
 • Lạm phát tăng không có nghĩa là Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ tăng lãi suất, nó phụ thuộc vào sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Phần kết

Trên đây là những kiến thức liên quan đến Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ – SNB  cũng như sự tác động của lãi suất đến đồng Franc Thụy Sĩ nói riêng và thị trường Forex nói chung. Qua bài viết hy vọng nhà đầu tư có thêm kiến thức giúp ích cho quá trình đầu tư của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *