Giấy phép IIROC - Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư Canada

Giấy phép IIROC là cơ quan quản lý tất cả các công ty chứng khoán ở Canada. Nó đặt ra các yêu cầu về trình độ cho các cá nhân bán chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu,  quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Cùng đánh giá sàn tìm hiểu cụ thể hơn về loại giấy phép này ở bài viết sau.

1. Giấy phép IIROC là gì?

Giấy phép IIROC là gì
Giấy phép IIROC là gì

IIROC là Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada, nó được xem là một tổ chức chịu trách nhiệm giám sát các đại lý đầu tư, nhà môi giới và hoạt động giao dịch trên thị trường nợ cũng như cổ phiếu ở Canada. Tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ các nhà đầu tư và được cấp nhiều quyền hạn khác nhau đối với mục tiêu đó.

IIROC là một tổ chức tự quản lý và tương đương với Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) tại Hoa Kỳ. Giấy phép IIROC được thành lập vào năm 2008.

2. Mục tiêu của giấy phép IIROC

Mục tiêu của Tổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada là duy trì thị trường công bằng và có trật tự, đồng thời điều chỉnh mọi hoạt động thương mại liên quan đến chứng khoán trong nước – bao gồm cả hoạt động bán hàng liên quan đến đầu tư của các nhà môi giới, đại lý và cố vấn tài chính.

Các công ty do IIROC quản lý cũng tham gia vào Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada (CIPF) để bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân trong trường hợp công ty đầu tư phá sản.

3. Chức năng giấy phép IIROC – Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư của Canada 

  • Đặt ra các tiêu chuẩn của ngành đầu tư cùng với quy định cao, đồng thời thực thi các quy tắc đó.
  • Sàng lọc cố vấn đầu tư do các công ty do IIROC quản lý tuyển dụng nhằm đảm bảo họ có tư cách tốt, được đào tạo bài bản và đã hoàn thành tốt tất cả các khóa học, kiểm tra lý lịch và chương trình được yêu cầu.
  • Tiến hành đánh giá tuân thủ về mặt tài chính song song với đó là đặt ra các yêu cầu về vốn tối thiểu để đảm bảo rằng các công ty được quản lý có đủ vốn để duy trì.
  • Đánh giá tuân thủ để kiểm tra các thủ tục tại quầy giao dịch của các công ty kinh doanh. Liệu rằng các thủ tục bàn giao dịch có tuân thủ các Quy tắc Toàn vẹn Thị trường Chung (UMIR) và luật chứng khoán hiện hành hay không.
  • Thực hiện giám sát thị trường và phân tích đánh giá giao dịch để đảm bảo giao dịch được thực hiện theo UMIR và luật chứng khoán hiện hành của tỉnh.
  • Điều tra các hành vi sai trái có nếu có của đại lý hoặc thị trường của các công ty đại lý, những người được phê duyệt và những người tham gia thị trường khác.
  • Đưa ra các thủ tục kỷ luật có thể dẫn đến hình phạt bao gồm phạt tiền, đình chỉ và cấm vĩnh viễn hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các cá nhân và công ty.

Phần kết

Giấy phép IIROCTổ chức Quản lý Công nghiệp Đầu tư của Canada giúp duy trì một thị trường yài chính công bằng và có trật tự. Bên cạnh đó, nó cũng điều chỉnh mọi hoạt động thương mại liên quan đến chứng khoán trong nước. IIROC ngày càng xây dựng bộ khung quy tắc của mình nhằm quản lý hiệu quả các công ty được nó cấp phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *