Phân tích giá GBP/USD: dao động gần 1,2850 - ngày 31/07/2023

GBP/USD vẫn đứng ngoài cuộc sau khi thoát khỏi đường hỗ trợ tăng 2 tháng tuổi. Các tín hiệu MACD giảm, RSI ổn định kết hợp với các thất bại lặp đi lặp lại để phá vỡ DMA 10 nhằm trêu chọc người bán. Đường hỗ trợ tăng từ đầu tháng 3 đóng vai trò là biện pháp bảo vệ cuối cùng cho người mua cặp tiền này.

GBP/USD thể hiện một cách khéo léo sự do dự của thị trường trong những giờ đầu tiên của tuần, nằm gần mốc 1,2850 vào thời điểm viết bài. 

Cặp tiền cũng biện minh cho các tín hiệu kỹ thuật hỗn hợp trong bối cảnh lạc quan thận trọng.

Điều đó nói rằng, Bảng Anh đã cải thiện từ đường hỗ trợ 2 tháng tuổi vào ngày hôm trước nhưng tín hiệu MACD giảm và chỉ báo RSI ổn định đã thúc đẩy những nhà đầu cơ giá lên của GBP/USD vào cuối năm. Cũng hoạt động như một rào cản tăng giá ngắn hạn là mức DMA 10 vào khoảng 1,2890.

Theo đó, vùng kháng cự ngang đã tồn tại 2 tuần xung quanh nam châm tâm lý 1,3000 sẽ đóng vai trò là điểm kiểm tra bổ sung cho người mua trước khi thách thức mức cao hàng năm được đánh dấu vào giữa tháng 7, khoảng 1,3145.

Trong trường hợp GBP/USD vẫn ổn định hơn qua mức 1,3145, không thể loại trừ khả năng chứng kiến ​​cặp tiền này tăng lên tới mức cao nhất vào khoảng 1,3300 vào tháng 3/2022.

Ngoài ra, việc đóng cửa hàng ngày bên dưới đường hỗ trợ tăng hai tháng tuổi, gần 1,2840 vào thời điểm báo chí, cần xác nhận từ đường hỗ trợ dốc lên từ đầu tháng 3, xung quanh 1,2720, để chào đón phe bán.

Theo đó, mức cao nhất của tháng 5 là 1,2640 có thể đóng vai trò là biện pháp bảo vệ cuối cùng đối với người mua GBP/USD.

Biểu đồ hàng ngày GBP/USD

Phân tích giá GBPUSD dao động gần 1,2850 (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *