GBP / USD:phe gấu đang tìm kiếm sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1,34

Cặp tỷ giá GBP / USD đang ở ngã tư tại điểm giao nhau này khi xem xét cấu trúc hỗ trợ, cả ngang và động. Những con bò đực có thể đang tìm cách tham gia ở đây, điều này sẽ thấy giá quay trở lại mức 1,35 một lần nữa và có khả năng tăng lên 1,3550.

Biểu đồ hàng ngày cặp tỷ giá GBP / USD

Biểu đồ hàng ngày cặp tỷ giá GBP / USD
Biểu đồ hàng ngày cặp tỷ giá GBP / USD

Mặt khác, như được minh họa ở trên, sự phá vỡ cấu trúc hỗ trợ là những gì phe gấu sẽ tìm kiếm khi tiếp tục xu hướng thống trị sau đó.

Biểu đồ cặp tỷ giá GBP / USD H4

Biểu đồ cặp tỷ giá GBP / USD H4
Biểu đồ cặp tỷ giá GBP / USD H4

Trên biểu đồ 4 giờ và khi phá vỡ hỗ trợ, những con gấu có thể tìm cách giao dịch với phần còn lại của khu vực gần 1,34, con số được cho là sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *