Phân tích giá NZD / USD hướng tới mục tiêu 0,7200-26/10/2021

NZD / USD tạo ra đường kháng cự của tam giác giảm dần hai ngày xung quanh 0,7170, tăng 0,15% trong ngày, vào đầu ngày thứ ba. Với khả năng của cặp Kiwi sẽ phục hồi từ đường xu hướng tăng dần từ ngày 14 tháng 10, đừng quên nằm ngoài 200-HMA, trong bối cảnh đường RSI vững chắc hơn, người mua kiwi có khả năng giữ nguyên.

Mặc dù vậy, việc phá vỡ mức tăng rõ ràng là 0,7170 trở nên cần thiết đối với những người mua NZD / USD để hướng tới ngưỡng 0,7200.

Theo đó, mức cao hàng tháng gần 0,7220, cũng là mức cao nhất trong bốn tháng, sẽ thách thức mức tăng giá hơn nữa của báo giá trước mức cao nhất vào ngày 07 tháng 6 xung quanh 0,7245.

Trong khi đó, đường hỗ trợ hàng tuần đã nêu và đường dưới của tam giác, lần lượt xung quanh 0,7140 và 0,7130, hạn chế sự giảm giá ngắn hạn của NZD / USD.

Cũng đóng vai trò như các bộ lọc giảm giá là mức 200-HMA là 0,7117 và nam châm tâm lý 0,7100, sự phá vỡ này sẽ hướng những người bán cặp về mức thấp nhất giữa tháng gần 0,7020.

NZD / USD: Biểu đồ hàng giờ
NZD / USD: Biểu đồ hàng giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *