Trade Bitcoin coinbase h4 cho nhà đầu tư - ngày 27/04/2021

Trade Bitcoin coinbase h4 cho nhà đầu tư, mặc dù BTC vẫn chưa phá được xu hướng giảm của thị trường nhưng nhà đầu tư có thể giảm phần rủi ro đó lại bằng cách giảm 1/2 vị thế. Nếu có dừng lỗ thì thiệt hại cũng không quá lớn.

Trade Bitcoin coinbase h4 cho nhà đầu tư, kèo rủi ro - ngày 27/04/2021
Trade Bitcoin coinbase h4 cho nhà đầu tư, kèo rủi ro – ngày 27/04/2021

Biểu đồ trên cho thấy, Bitcoin chưa có nhiều sự thay đổi so với hôm qua, ngoài việc giá đã vượt lên trên và giao dịch phía trên đường ema – đây là 1 dấu hiệu của động lực tăng. Đường ema có thể dùng để báo trước sự đảo chiều xu hướng, tuy nhiên ngược lại nó cũng có thể bẫy nhà đầu tư rằng xu hướng đã thay đổi. Người chơi hoàn toàn có thể giao dịch 1 setup với đường ema khi nó xuất hiện, với điều kiện giảm 1/2 vị thế do xu hướng chưa có sự đảo chiều. Rồi khi có sự xác nhận đảo chiều cấu trúc, thì người chơi lại vào thêm 1/2 nữa là hợp lý.

Thị trường vàng online 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *