Diễn biến cặp tiền tệ NZD / USD trên biểu đồ giá hàng ngày

Diễn biến cặp tiền tệ NZD / USD trên biểu đồ giá hàng ngày. Đầu tiên, cuộc biểu tình vào đầu tuần này thậm chí không cho phép Kiwi phá vỡ mức thoái lui 38% là 0,7306 của mức cao đột biến là 0,7447 xuống mức thấp nhất là 0,7208. Một sự phục hồi nông có nghĩa là rủi ro cho một động thái thấp hơn bây giờ.

Forex là gì?

Cổ phiếu (trong Hoa Kỳ) có vẻ suy yếu và với khả năng cân nhắc rủi ro có thể để cặp tiền tệ NZD / USD đi theo mức thấp hơn và phá vỡ đường xu hướng năm tháng. Đường trung bình động trong 50 ngày là 0,7210 và đó là mức thấp nhất của tuần này và trong nhiều tháng đường xu hướng. Việc phá vỡ mức này sẽ cho phép quay trở lại mức 0,7100 và có thể thấp hơn.

Giá vàng online 24/24

Diễn biến cặp tiền tệ NZD / USD trên biểu đồ giá hàng ngày – ngày 04/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *