Mô hình nến xu hướng tăng giá | danhgiasan.com

Mô hình nến xu hướng tăng giá là rất quan trọng để tìm hiểu vì nó là một trong những mô hình nến chính. Khi các yếu tố của tín hiệu này bị phá vỡ, sự đảo ngược đang diễn ra trong tâm lý nhà đầu tư.

Mô hình nến xu hướng tăng giá là một trong những tín hiệu hành động giá rõ ràng nhất của thị trường ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng mô hình nến này để xác định đảo ngược giá và tiếp tục để hỗ trợ các chiến lược giao dịch của họ. Sau đây là một số mô hình nến xu hướng tăng giá cơ bản nhất. Nếu bạn đang thực hiện những bước đầu tiên trên thị trường tài chính hãy cùng danhgiasan.com tìm hiểu nhé.

Mô hình nến xu hướng tăng giá
Mô hình nến xu hướng tăng giá

Mô hình nến xu hướng tăng giá là gì?

Mô hình nến đảo chiều tăng có thể xảy ra thường xuyên vì nó là một mô hình đảo chiều chính.Nó được hình thành sau một xu hướng giảm, thị trường bị chi phối bởi người mua và cho thấy áp lực mua tăng đột biến. Mô hình nến xu hướng tăng giá thường gây ra sự đảo ngược trong xu hướng khi nhiều người mua tham gia vào thị trường để đẩy giá lên cao hơn nữa. Mô hình liên quan đến hai cây nến với cây nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn cây nến đỏ trước đó. Đó là một tín hiệu đảo chiều tăng quan trọng

 • Giá mở của nến thứ hai thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất, có với một khoảng cách giảm và người bán đang kiểm soát.
 • Tuy nhiên, trong phiên giao dịch, người mua có được ưu thế và đẩy giá lên cao với giá đóng cửa cao hơn.
 • Giá mở cửa của nến thứ hai càng ngắn, giá đóng cửa ở mức giá cao nhất của ngày hôm đó, một tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa cho thấy người mua thực sự có ưu thế.

Xem thêm: Mô hình nến xu hướng giảm giá

 1. BUSLLISH MATHOLD:

Nến thứ nhất tăng mạnh. Nến thứ 2 có giá đóng cửa trên nến thứ nhất, nến thứ 3,4 giảm nhẹ  nhưng vẫn ở trong phạm vi giá của nến thứ nhất. Nến thứ 5 tăng mạnh và có mức giá đóng của vượt trên 4 cấy nến phía trước.

Mô hình nến này là mô hình tăng giá tiếp diễn. Dấu hiệu thị trường tăng giá trong thời gian tới.

BUSLLISH MATHOLD
BUSLLISH MATHOLD
 1. BUSLLISH RISING 3 METHODS:

Nến thứ nhất tăng mạnh, 3 nến kế tiếp có xu hướng giảm dần đều những vẫn nằm trong phạm vi giá của nến thứ nhất. Nến thứ 5 tăng mạnh với mức giá đóng cửa vượt lên trên 4 cấy nên trước.

 Đây là dấu hiệu mô hình tăng giá tiếp diễn trong thời gian tới.

BUSLLISH RISING 3 METHODS
BUSLLISH RISING 3 METHODS
 1. BUSLLISH BREAKAWAY:

Nến thứ nhất giảm mạnh, nến thứ 2,3,4 giảm liên tiếp và nằm dưới hoàn toàn nến 1. Nến thứ 5 tăng và có giá đóng cửa gần với giá mở cửa của nến thứ nhất 

Mô hình nến này là mô hình tăng giá tiếp diễn.

BUSLLISH BREAKAWAY
BUSLLISH BREAKAWAY
 1. BUSLLISH LADDER BOTTOM:

Nến 1,2,3,4 đều là nến giảm, nến thứ 4 là búa Hammer giảm. Nến thứ 5 tăng mạnh avf có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến thứ 4.

 Đây chính là dấu hiệu đảo chiều của xu hướng, mô hình tăng giá tiếp diễn, nhà đầu tư có thể mua vào.

BUSLLISH LADDER BOTTOM
BUSLLISH LADDER BOTTOM
 1. BUSLLISH 3 LINE STRIKE:

3 nến đầu tiên tăng giá. Nến thứ 4 giảm giá mạnh, giá mở cửa của nến thứ 4 cao hơn giá đóng cửa của 3 cấy nến trước, cũng như giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của 3 cây nến trước.

Đây là mô hình tăng giá tiếp diễn, mức tăng giá sẽ sớm phục hồi.

BUSLLISH 3 LINE STRIKE
BUSLLISH 3 LINE STRIKE
 1. BUSLLISH CONCEALING BABY SWALLOW:

Tất cả đều là nến giảm liên tiếp, riêng nến thứ 3 là búa Hammer. Nến thứ 4 giảm mạnh nhưng có giá mở cửa cao hơn giá mở cửa của nến 2,3; bao trùm toàn bộ nến thứ 3.

Đây là mô hình nến đảo chiều tăng. Giá sẽ tăng trong những ngày tới.

BUSLLISH CONCEALING BABY SWALLOW
BUSLLISH CONCEALING BABY SWALLOW
 1. BUSLLISH SIDE BY SIDE WHITE LINE:

Nến đầu tiên tăng mạnh, nến thứ 2,3 đều là nến tăng, có giá đóng mở cửa bằng nhau. Nến 2 có tạo khoảng trống ở trên nến thứ 1.

Đây là mô hình tăng giá tiếp diễn.

BUSLLISH SIDE BY SIDE WHITE LINE
BUSLLISH SIDE BY SIDE WHITE LINE
 1. BUSLLISH UP SIDE GAP 3 METHODS:

Nến 1 và nến 2 tăng mạnh, xuất hiện khoảng trống lớn giữa 2 nến. Nến thứ 3 là nến giảm, có giá mở cửa nằm trong nến 2, giá đóng cửa nằm trong nến 1.

Mô hình này là mô hình tăng giá tiếp diễn.

BUSLLISH UP SIDE GAP 3 METHODS
BUSLLISH UP SIDE GAP 3 METHODS
 1. BUSLLISH UPSIDE TASUKI GAP:

Nến 1 và nến 2 tăng mạnh, xuất hiện khoảng trống lớn giữa 2 nến. Nến thứ 3 là nến giảm và có giá đóng cửa nằm trong khoảng trống giữa nến 1 và 2.

Mô hình này là mô hình tăng giá tiếp diễn trong thời gian tới.

BUSLLISH UPSIDE TASUKI GAP
BUSLLISH UPSIDE TASUKI GAP
 1. BUSLLISH ABANDONED BABY:

Nến 1 giảm mạnh. Nến thứ 2 là nến Doji giảm, nằm sâu bên dưới tạo khoảng trống lớn với nến 1 và nến 3. Nến thứ 3 là một nến tăng và có giá đóng cửa nằm trong nến 1.

 Đây chính là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH ABANDONED BABY
BUSLLISH ABANDONED BABY
 1. BUSLLISH MORNING DOJI STAR:

Nến đầu tiên giảm mạnh. Nến 2 là một nến Doji giảm, nằm sâu bên dưới và có khoảng trống với nến thứ nhất. Nến 3 là một nến tăng và có giá đóng cửa nằm trong nến 1.

Đây là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH MORNING DOJI STAR
BUSLLISH MORNING DOJI STAR
 1. BUSLLISH MORNING STAR:

Nến 1 giảm mạnh, nến thứ 2 tăng có khoảng trống nằm bên dưới nến 1. Nến thứ 3 tăng và có giá đóng cửa nằm trong nến 1.

Đây chính là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH MORNING STAR
BUSLLISH MORNING STAR
 1. BUSLLISH SITCK SANDWICH:

Nến 1 giảm mạnh, nến thứ 2 là một nến tăng cao nến thứ 1. Nến thứ 3 giảm mạnh với giá đóng cửa bằng với nến thứ 1.

 Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH SITCK SANDWICH
BUSLLISH SITCK SANDWICH
 1. BUSLLISH 3 INSIDER UP:

Nến đầu tiên giảm mạnh, nến thứ 2 là một nến tăng và nằm hoàn toàn trong nến 1. Nến thứ 3 tăng mạnh, có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến thứ 1.

Đây chính là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH 3 INSIDER UP
BUSLLISH 3 INSIDER UP
 1. BUSLLISH 3 OUTSIDER UP:

Nến đầu tiên giảm nằm gọn trong nến tăng 2. Nến 3 là một nến tăng, có giá mở cửa nằm trong thân nến 2 và giá đóng cửa cao hớn nến 2.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH 3 OUTSIDER UP
BUSLLISH 3 OUTSIDER UP
 1. BUSLLISH 3 STARS IN THE SOUTH:

3 nến giảm liên tiếp, nến sau có giá mở cửa nằm trong thân của nến trước và giá đóng cửa cao hơn nến trước đó.

Đây chính là mô hình nến báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH 3 STARS IN THE SOUTH
BUSLLISH 3 STARS IN THE SOUTH
 1. BUSLLISH 3 WHITE SOLDIERS:

3 nến tăng liên tiếp.Nến sau có vi trí mở cửa luôn nằm trong thân nến trước và có giá đóng cửa cao hơn nến trước đó. Xu hướng này báo cho nhà đầu tư biết giá sẽ tiếp tục đi lên, đây là mô hình tăng giá tiếp diễn.

BUSLLISH 3 WHITE SOLDIERS
BUSLLISH 3 WHITE SOLDIERS
 1. BUSLLISH TRI STAR:

Cả 3 nến tăng liên tiếp đều là nến Doji, nến 2 có giá đóng cửa cao nhất. Nến 3 có giá đóng cửa nằm giữa khoảng trống của nến 1 và nến 2. 

Đây là mô hình nến báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH TRI STAR
BUSLLISH TRI STAR
 1. BUSLLISH UNINQUE 3 RIVER BOTTOM:

Nến thứ 1 là một nến giảm mạnh, nến thứ 2 là một nến búa Hammer giảm có thân nến nằm trong nến thứ 1. Nến thứ 3 là nến tăng nằm dưới giá đóng cửa của nến thứ 2.

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH UNINQUE 3 RIVER BOTTOM
BUSLLISH UNINQUE 3 RIVER BOTTOM
 1. BUSLLISH SEPARATING LINES:

Nến thứ 1 là một nến giảm mạnh, nến thứ 2 là nến tăng và có giá mở cửa trùng với giá mở cửa của nến thứ 1.

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH SEPARATING LINES
BUSLLISH SEPARATING LINES
 1. BUSLLISH DOJI STAR:

Nến thứ 1 là một nến giảm mạnh, nến thứ 2 là nến Doji giảm, có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến 1.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng. 

BUSLLISH DOJI STAR
BUSLLISH DOJI STAR
 1. BUSLLISH ENGULFING:

Nến 1 là một nến giảm, nến 2 tăng, có giá đóng cửa và mở cửa bao hoàn toàn nến 1.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH ENGULFING
BUSLLISH ENGULFING
 1. BUSLLISH HARAMI:

Nến 1 là một nến giảm mạnh, nến thứ 2 tăng có giá đóng cửa và mở cửa nằm gọn trong thân nến 1.

Mô hình này chính là mô hình xác lập 2 ngày trước của mô hình nến BUSLLISH 3 INSIDER UP

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH HARAMI
BUSLLISH HARAMI
 1. BUSLLISH HARAMI COSS:

Nến đầu tiên là một nến giảm mạnh, nến 2 là nến Doji giảm và nằm hoàn toàn trong thân nến thứ nhất.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH HARAMI COSS
BUSLLISH HARAMI COSS
 1. BUSLLISH HOMING PIGEON:

Nến đầu tiên là một nến giảm mạnh, nến thứ 2 giảm và nằm gọn trong thân nến thứ nhất.

Mô hình nến này báo hiệ đảo chiều tăng.

BUSLLISH HOMING PIGEON
BUSLLISH HOMING PIGEON
 1. BUSLLISH INVERTED HAMMER:

Nến 1 là giảm mạnh, nến thứ 2 là nến búa Hammer tăng và có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ 1.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH INVERTED HAMMER
BUSLLISH INVERTED HAMMER
 1. BUSLLISH KICKING:

Nến 1 là một nến Marubozu giảm mạnh, nến 2 là nến tăng MARUBOZU và có giá mở cửa cao hơn giá mở cửa của nến 1.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

Hãy mua ngay khi có thể.

BUSLLISH KICKING
BUSLLISH KICKING
 1. BUSLLISH MARCHING LOW:

Nến đầu tiên giảm mạnh, nến 2 cũng là nến giảm, có giá mở cửa nằm trong thân của nến 1, giá đóng cửa trùng với giá đóng cửa của nến 1.

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH MARCHING LOW
BUSLLISH MARCHING LOW
 1. BUSLLISH MEETING LINES:

Nến thứ 1 giảm, nến 2 tăng mạnh. Giá đóng cửa của nến 2 trùng với mức giá đóng cửa của nến 1.

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH MEETING LINES
BUSLLISH MEETING LINES
 1. BUSLLISH PIERCING LINE:

Nến thứ 1 giảm mạnh. Nến thứ 2 tăng mạnh. Giá mở cửa của nến 2 là thấp hơn nhiều với giá đóng cửa của nến 1, giá đóng cửa nằm trong nến 1.

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH PIERCING LINE
BUSLLISH PIERCING LINE
 1. BUSLLISH BELT HOLD:

Cả 3 nesn đầu tiên giảm liên tiếp, nến cuối cùng tăng, nhưng điểm giá cao nhất thấp hơn giá đóng cửa của nến 3.

Mô hình nến này là mô hình nến đảo chiều tăng.

BUSLLISH BELT HOLD
BUSLLISH BELT HOLD
 1. BUSLLISH HAMER:

Cả 3 nến đầu đều giảm, nến cuối là một nến búa Hammer tăng

Mô hình nền này báo hiệu khả năng tăng giá rất lớn.

BUSLLISH HAMER
BUSLLISH HAMER
 1. BUSLLISH TWEEZER BOTTOM:

 Nến 1 và nến 3 giảm mạnh, có giá mở cửa và đóng cửa gần ngang nhau. Nến 2 tăng nhưng vẫn nằm trong nến 1. Nến 4 là nến Doji tăng

Mô hình nến này báo hiệu đảo chiều tăng.

BUSLLISH TWEEZER BOTTOM
BUSLLISH TWEEZER BOTTOM

Phần kết

Sau một xu hướng giảm, giá mở cửa thấp hơn so với nơi nó đóng cửa ngày hôm trước. Trước khi kết thúc ngày, người mua đã tiếp quản và di chuyển giá trên nơi mà nó đã mở ngày hôm trước. Tâm lý cảm xúc của xu hướng bây giờ đã được thay đổi.

 Việc sử dụng các tín hiệu nến làm cho việc học cách đầu tư vào thị trường dễ hiểu hơn nhiều. Một trong những quy trình nhanh nhất và dễ nhất để học đầu tư là tìm hiểu các tín hiệu nến. Mỗi tín hiệu chính cung cấp một lượng thông tin khổng lồ.

Mô hình nến xu hướng tăng giá là một trong những chỉ số hiệu quả nhất, để dự đoán xu hướng giá của một tài sản thanh khoản cụ thể. Được áp dụng ở hầu hết các thị trường, là một công cụ yêu thích cho tất cả các loại nhà giao dịch – từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *