Diễn biến Forex - Phân tích giá NZD / JPY ngày 05/01/2021

Phân tích giá NZD / JPY đang trên đà tăng giá trong khi giá giữ trên mức Fibonacci 61,8% hàng ngày và đường trung bình động 10 ngày.

Cùng theo dõi xu hướng tăng giá của NZD / JPY trên thị trường thông qua biểu đồ hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày.

Biểu đồ hàng tháng

Phân tích giá NZD / JPY
Phân tích giá NZD / JPY

Giá cặp NZD / JPY quá mức trên biểu đồ hàng tháng và do sự điều chỉnh:

Phân tích giá NZD / JPY
Phân tích giá NZD / JPY

Tuy nhiên, trong khi mức thoái lui theo công cụ Fibonacci ít nhất 38,2% không nằm ngoài câu hỏi, giá đang giữ trên mức hỗ trợ đáng kể.

Biểu đồ hàng tuần

Phân tích giá NZD / JPY
Phân tích giá NZD / JPY

Biểu đồ hàng tuần cho nhà đầu tư thấy được, giá đã kiểm tra mức hỗ trợ với mức từ chối đáng kể, theo sau là xu hướng tăng và mức cao mới.

Điều này khiến phe bò trong tầm kiểm soát.

Biểu đồ hàng ngày

Phân tích giá NZD / JPY
Phân tích giá NZD / JPY

Từ quan điểm trên biểu đồ hàng ngày, mức giá đang đưa ra xu hướng tăng giá cũng như sau sự điều chỉnh có ý nghĩa đối với Fibonacci 61,8%.

Miễn là đường trung bình động 10 ngày được giữ, giá bây giờ sẽ được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn, đây và cơ hội có thể được tìm thấy ở các khung thời gian thấp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *