Biến động cặp tiền tệ USD / SEK trên biểu đồ giá hàng ngày

Trong tháng trước, sự biến động cặp tiền tệ USD / SEK đã không đạt mức thấp mới cho năm 2021, thiết lập mức thấp cao hơn trong dài hạn. Với việc cặp tiền tệ này đang tìm cách phá vỡ mức 8.4900, thì rủi ro sẽ là quay trở lại mức trung bình động 200 ngày và phần mở rộng Fibonacci 161% ở mức 8.6619, điều này cũng xảy ra gần mức thấp nhất của tháng 8 năm 2020. Nhà đầu tư lưu ý đường xu hướng bị phá vỡ (màu đỏ) và cách thị trường đã tôn trọng nó kể từ mùa thu năm 2020.

Biến động cặp tiền tệ USD / SEK trên biểu đồ hàng ngày - ngày 02/03/2021
Biến động cặp tiền tệ USD / SEK trên biểu đồ hàng ngày – ngày 02/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *