Thỏa thuận Brexit sẽ đưa tỷ giá EUR / GBP tăng lên 0,85

Do rủi ro đối với đồng bảng Anh trong một thời gian dài là Brexit không có thỏa thuận, nên sẽ là có ý nghĩa khi một thỏa thuận có thể giúp đồng bảng Anh phục hồi. Tỷ giá EUR / GBP tăng đóng cửa ở mức 0,7654 vào ngày 23 tháng 7 năm 2016 và 0,9029 vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Đó là mức dịch chuyển 1,357 điểm, tăng 15%. Mọi thứ khác đều ổn định, do đó việc đảo ngược tỷ lệ sẽ là điều không phải là không thể.

Thỏa thuận Brexit sẽ đưa tỷ giá EUR / GBP tăng lên 0,85 ngày 25/12/2020
Thỏa thuận Brexit sẽ đưa tỷ giá EUR / GBP tăng lên 0,85 ngày 25/12/2020

Cặp tiền này đã giảm trong ngày thứ hai, mỗi lần giảm 0,8%. EUR / GBP đã cắt xuống dưới đường DMA 200, tạo thành một đường viền cổ cho một mô hình vai – đầu – vai nhỏ, kéo dài 3 tuần. Đường MA ngắn hạn của MACD cắt xuống dưới đường MA dài của nó khi giá gần đây suy yếu.

Tỷ lệ thay đổi (ROC) đã chứng thực sự thay đổi động lượng mạnh mẽ nhất của giá kể từ tháng 9 và thiết lập một chuỗi đỉnh – đáy với xu hướng giảm. Chỉ số RSI đã hoàn thành đỉnh mô hình vai – đầu – vai hoàn toàn, chứng tỏ rằng mô hình giá được hỗ trợ bởi cùng một động lượng.

Nếu đỉnh của mô hình vai – đầu – vai nhỏ này diễn ra theo cơ chế thị trường bình thường, thì mục tiêu ngụ ý của nó sẽ là chinh phục được một đỉnh để tạo ra một mô hình vai – đầu – vai lớn hơn và có ý nghĩa hơn.

Nếu nhìn nhận xu hướng rộng hơn, có thể thấy rằng đỉnh của mô hình nhỏ là vai phải của một mô hình vai – đầu – vai “phù hợp” đã bắt đầu phát triển vào tháng 5. Một đột phá giảm giá, với giá giảm xuống dưới 0,8850 sẽ đặt 0,85 vào ngưỡng giao dịch.

Chiến lược giao dịch – Thiết lập vị thế bán

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi mức thấp dưới mức được đăng vào ngày 30 tháng 4 ở mức 0,8668.

Các nhà giao dịch thận trọng sẽ chờ đợi tín hiệu về một đỉnh mô hình vai – đầu – vai lớn hơn xuất hiện.

Các nhà đầu tư tích cực sẽ nhảy vào ngay bây giờ, sau khi đã vạch ra một kế hoạch giao dịch phù hợp với nhu cầu của họ.

Lệnh giao dịch 

  • Vào lệnh: 0,8960
  • Dừng lỗ: 0,9010
  • Rủi ro: 50 điểm
  • Mục tiêu: 0,8460
  • Phần thưởng: 500 điểm
  • Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1:10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *